HET GESICHT VAN HET VERLEDEN, Cherry Duyns, NL 1994